De gemeente Arnhem vroeg LAgroup in beeld te brengen welke betekenis de oprichting van een evenementenprojectbureau zou hebben voor de continuïteit van de organisatie van de Mode Biënnale Arnhem en Sonsbeek Internationaal, twee beeldbepalende evenementen van Arnhem. We keken naar de mogelijke functies van het projectbureau en maakten de voordelen, nadelen en kritieke succesfactoren inzichtelijk.

De evaluatie van MoBA13 en de opheffing van Stichting Arnhem Mode Biënnale waren voor de gemeente Arnhem aanleiding om een eerste verkenning te doen naar de oprichting van een evenementenprojectbureau. Dit bureau zou voor meer continuïteit kunnen zorgen van de organisatie van twee beeldbepalende culturele evenementen, de Mode Biënnale Arnhem en Sonsbeek Internationaal. Ook zou de specifieke evenementenkennis en -expertise behouden blijven en een efficiencyslag gemaakt kunnen worden. We brachten mogelijke functies van het projectbureau in kaart en beschreven de voordelen, nadelen en kritieke succesfactoren. Vervolgens schetsten we drie scenario’s betreffende de rol en verantwoordelijkheden van het projectbureau. Dit gebeurde op basis van eigen kennis en ervaring en een benchmark van steden die al werken met een evenementenprojectbureau (Rotterdam Festivals) en/of evenementen organiseren die een frequentie hebben van elke vier of vijf jaar (documenta en Quadriënnale Düsseldorf).