Is een hotel in klooster Nemius haalbaar?

Woningcorporatie Zayaz had plannen om klooster Nemius in 's-Hertogenbosch te hergebruiken als woonvoorziening voor jongeren en als hotel en restaurant. Het horecagedeelte zou mede dienen als werkgelegenheidsproject voor de jongeren in de woonvoorziening. LAgroup ondersteunde Zayaz bij de ontwikkeling van het plan. We keken mee naar het concept, de logistiek, de haalbaarheid en de wijze van exploiteren. Tevens ondersteunden we bij het selecteren van een passende exploitant voor het commerciële gedeelte. Inmiddels is dit eigenzinnige hotel succesvol geopend onder mooie naam "Kloosterhotel de Soete Moeder".