Om de positie van Eindhoven als internationaal kenniscentrum verder te versterken, heeft de regio Brainport Eindhoven de ambitie om een groot internationaal congrescentrum te realiseren. LAgroup heeft de mogelijkheden voor een dergelijk centrum onderzocht.

De regio Brainport Eindhoven overweegt om zich actiever te profileren op de markt van internationale congressen. Om haar positie als internationaal kenniscentrum verder te versterken, is de ambitie om een groot internationaal congrescentrum in Eindhoven te realiseren. LAgroup heeft onderzocht of hier markt voor is en hoeveel congressen met hoeveel deelnemers Brainport Eindhoven zou kunnen trekken.

Eindhoven - High Tech Campus

We ontwikkelden twee scenario's voor de nieuwe venue, waaronder een scenario met een grootschalige evenementenruimte, ter vervanging van het te sluiten Beursgebouw in Eindhoven. Voor elk scenario stelden wij een business case op voor zowel de investeringen als de exploitatie en berekenden wij de mogelijke economische spin-off voor de regio. Bovendien beoordeelden we veertien potentiële locaties in de regio op hun geschiktheid voor een dergelijk grootschalig complex.