Het Lage Bergse Bos (hierna LBB) is een recreatiegebied ten noorden van Rotterdam en maakt deel uit van het Rottemerengebied. Het is een belangrijk groengebied voor de gemeenten Lansingerland en Rotterdam en wordt intensief gebruikt. Vanaf 2019 staat er een grote infrastructurele ingreep gepland: in de toekomst zal de nieuwe Rijksweg A16 via een half verzonken tunnel door het LBB lopen. Dit heeft grote invloed op de inrichting en het gebruik van het recreatiegebied.

De aanleg van de tunnel is voor het Recreatieschap Rottemeren aanleiding om het LBB een kwaliteitsimpuls te geven. Bureau HOSPER won de aanbesteding om een visie te ontwikkelen en een ontwerp te maken voor het gebied, waarbij zowel de recreatieve waarde als de landschappelijke waarde van het gebied worden vergroot. HOSPER vroeg LAgroup voor het ontwikkelen van een recreatief programma.

In onze ontwikkelstrategie voor het recreatief programma maakten we de volgende strategische keuzes:

  • Het koesteren van bestaande functies die nu al voor reuring en een loop in het gebied zorgen en die van belang zijn voor de grootste doelgroep in het gebied (leefstijl uitbundig geel). Het toevoegen van nieuwe functies met meerwaarde voor en aantrekkingskracht op de blauwe, paarse en rode leefstijl. Leefstijlen die weliswaar om de hoek van het LBB wonen, maar nog in beperkte mate naar het LBB komen.
  • Het kiezen voor functies met de identiteit ‘romantisch, bos, rustig en natuurlijk’ conform eerder gemaakt keuzes van het Recreatieschap en de gemeenten. Deze functies leveren tevens een bijdrage aan een duidelijke differentiatie van het LBB ten opzichte van andere gebieden in de Rottemeren.
  • Het lokaliseren van de functies in het gebied zodat het natuurlijke en rustige karakter, op het ‘rundereiland’ (in het midden van het gebied) en in de noordelijke helft, wordt behouden en uitvergroot. Het toevoegen van de nieuwe aanvullende functies met eigen aantrekkingskracht in het zuidelijke deel van het recreatiegebied.

Het is te verwachten dat het huidige bezoekersaantal van 800.000 per jaar in het LBB (meting laatste meetjaar) na de kwaliteitsimpuls zal toenemen. Dit als gevolg van de bevolkingsgroei in Rotterdam en Lansingerland, de autonome aantrekkingskracht van de nieuwe functies en de nieuwe marketing voor het Rottemerengebied als recreatieve bestemming.

De gezamenlijke visie is begin oktober door het Recreatieschap en de gemeenten Rotterdam en Lansingerland formeel goedgekeurd. Bureau HOSPER gaat nu verder met het concrete ontwerp dat in het voorjaar 2019 klaar zal zijn.