Staatsbosbeheer, Natuurmuseum Nijmegen, IVN Rijk van Nijmegen en het Milieu-Educatiecentrum hadden samen een eerste concept ontwikkeld voor een Natuurcentrum Rivieren aan de Waal, waar ze hun krachten wilden bundelen. In opdracht van de gemeente Nijmegen onderzochten we – in samenwerking met SeARCH architecten – of het Natuurcentrum op de beoogde locatie onder de Waalbrug haalbaar was.

Bijzonderheid: op een buitendijkse locatie
Het Natuurcentrum zou worden gevestigd op een buitendijkse locatie onder de Waalbrug, tussen het stadscentrum en de Ooijpolder. De initiatiefnemers wilden er graag een plek realiseren met ruimte voor presentaties en tentoonstelling, horeca en een museumwinkel. Ook zou het centrum een uitvalsbasis vormen voor excursies en educatieve programma’s.

Wat is in kaart gebracht?
LAgroup werd gevraagd de markt te analyseren en het gezamenlijke concept van de vier partijen aan te scherpen. We deden daarnaast een voorstel voor een passende organisatievorm en brachten de benodigde investering en exploitatiekosten voor het Natuurcentrum in beeld. SeARCH ontwierp een duurzaam gebouw, waarbij rekening is gehouden met de wisselende waterstanden en stelde een programma van eisen op. De opdrachtgever ging op basis van ons voorstel in gesprek met Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed om toestemming te krijgen voor het realiseren van het Natuurcentrum op de beoogde locatie.

Geen groen licht en een alternatieve locatie
Rijkswaterstaat gaf echter aan dat bouwen op deze locatie niet mogelijk was. De gemeente Nijmegen moest dus op zoek gaan naar een andere locatie. Deze werd gevonden in de Stratemakerstoren die ook op een gunstige locatie ligt ten opzichte van stadscentrum en Stadswaard/Ooijpolder. De Stratemakerstoren wordt nu verbouwd en uitgebreid tot het natuur- en cultuurhistorisch centrum De Bastei (www.debastei.nl).

Het bezoekerscentrum opent naar verwachting eind 2017 z'n deuren en bestaat uit de historische Stratemakerstoren die gekoppeld wordt aan half verdiepte nieuwbouw op het terrein achter de toren.