Met een quickscan ontwikkelde LAgroup samen met de betrokken Viaanse instellingen een concept voor een bij Vianen passende nieuwe podiumvoorziening met (culturele en commerciële) functies. We brachten op basis van dit concept de ruimtebehoefte in beeld, voerden een locatiestudie uit en berekenden de financiële investerings- en exploitatieconsequenties.

Ter vervanging van het huidige sociaal culturele centrum 'De Stadshof' droomde de gemeente Vianen in haar notitie 'Toekomstdromen voor een vrijstaat' van een nieuw cultuurhuis voor haar stad. Om de droom om te zetten in actie vroeg zij LAgroup om een verkennend onderzoek uit te voeren naar het bij Vianen passende inhoudelijk concept en de (financiële) haalbaarheid van het project. Onze bevindingen en adviezen zijn aan de gemeenteraad voorgelegd, die daarop besloot dat het project vooralsnog niet wordt voortgezet vanwege relatief te hoge financiële consequenties in relatie tot de huidige gemeenteomvang. Mogelijk dat de fusie met de gemeenten Leerdam en Zederik in 2018 nieuwe kansen biedt.