Nadat de plannen voor een kunstencluster in het Rijnbooggebied in Arnhem waren afgeblazen, heeft Focus Filmtheater samen met LAgroup de toekomstvisie van het theater uitgewerkt en vastgelegd in een strategisch visiedocument. Deze visie hebben wij daarna uitgewerkt in een bedrijfsplan. Dit plan vormde mede de basis voor de gemeente voor het bepalen van de locatie van het nieuwe filmtheater.

Toen bleek dat het kunstencluster in het Rijnbooggebied van de baan was, heeft Focus Filmtheater samen met ons, in een serie werksessies, een strategische toekomstvisie ontwikkeld voor een nieuw Arnhems Filmtheater. Op basis van relevante trends en ontwikkelingen hebben we een aantal strategische uitgangspunten vastgesteld, zoals een flexibel filmtheater, een third place, meer dan film alleen, cultureel ondernemerschap en bijdragend aan een vitale binnenstad. Deze uitgangspunten vormden de basis voor het concept voor een nieuw Focus Filmtheater. Het nieuwe filmtheater wordt opgebouwd langs drie lijnen: zien, ervaren & leren (vertonen van films, cross-overs met andere disciplines, educatieve programma), werken & vergaderen (plek om te werken, te leren, elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen) en ontmoeten & ontspannen (plek waar je kunt ontspannen, ervaringen delen en eten en drinken). Daarna hebben we aangegeven wat nodig is om de toekomstvisie te realiseren als het gaat om het fysieke gebouw, het aantal filmzalen en de organisatie. Deze toekomstvisie hebben we uitgewerkt in een bedrijfsplan waarin aandacht is besteed aan alle onderdelen die relevant zijn voor een bedrijfsplan zoals de markt, de doelgroepen, een analyse van de mogelijke locaties, het aantal filmzalen, de programmering, de promotie, de organisatie, de financiële exploitatie et cetera.