In Lelystad had de gemeente het plan om in het stadshart een cultuur- en uitgaanskwartier te realiseren rond het daar gevestigde Agora Theater. Met een nieuwe bioscoop, en het idee om het huidige poppodium Corneel daarheen te verhuizen in een nieuw onderkomen. De gemeente vroeg LAgroup de conceptontwikkeling en haalbaarheidsstudie voor een nieuw poppodium te doen.

Huidig gebouw van poppodium Corneel (v/h Underground). Foto: website De Stentor

Probleemstelling
In 'new town' Lelystad blijft het bezoek aan het buiten het centrum gelegen poppodium Corneel flink achter bij vergelijkbare poppodia. Zo blijkt uit de benchmark die LAgroup uitvoerde als onderdeel van uitgebreide contextinformatie. Naast verhuizing naar het beoogde Theaterkwartier in het centrum is een flinke toename van de ambities, met name van het publieksbereik, in onze ogen niet slechts wenselijk, maar vooral noodzakelijk voor verhoging van het draagvlak en als legitimatie voor de investering in een nieuw poppodium.

Analyse en voorstellen LAgroup
Deze hogere ambities zullen niet lukken met het huidige poppodium met een capaciteit van slechts 400 bezoekers – de schaalvergroting in de poppodiumsector is aan Lelystad voorbij gegaan. Bovendien voldoet het huidige onderkomen inhoudelijk en technisch niet aan de hedendaagse eisen van publiek en artiesten. En ook met een nieuw 400-poppodium zal dit alles niet lukken. Wel zijn er kansen om doelgroepen die nu niet komen, plus een groter werkgebied, te bedienen. En wel met een maximaal breed aanbod van vooral mainstream pop- en populaire muziek, grotere acts en meer activiteiten. Dit zijn de noodzakelijke randvoorwaarden voor een groter (publieks)draagvlak. En die zijn alleen mogelijk in een nieuw eigentijds poppodium met – en dat is cruciaal – een flink grotere publiekscapaciteit. Van zo'n poppodium raamden we de haalbare aantallen activiteiten en hun publieksbereik, de investeringen voor de nieuwbouw (door onze partner bbn adviseurs) en de benodigde personeelsformatie. Dit alles vertaalden we financieel in een exploitatieprognose met twee varianten: een basisambitie, en een langetermijnambitie gezien het tot heden aarzelende publieksgedrag. In beide varianten is een hogere exploitatiesubsidie nodig, maar daarvoor ligt wel een relatief hoger cultureel rendement en publieksbereik binnen bereik. Tot slot stelden we een betere/de beste locatie voor binnen het beoogde Theaterkwartier en brachten we de risico's en de mogelijke beheersing daarvan in beeld.