Venlo had plannen voor een nieuw poppodium in Venlo. Het bestaande poppodium was verouderd en bood niet voldoende mogelijkheden om een bij Venlo passende popfunctie te kunnen uitvoeren. LAgroup stelde in opdracht van de gemeente samen met het bestaande poppodium het ondernemingsplan op. Op basis daarvan besloot de gemeente het nieuwe poppodium te bouwen.

Samen met de directie en het bestuur van het bestaande poppodium Perron55 formuleerden we eerst de visie, missie en de doelstellingen. Op basis daarvan, en met behulp van een benchmark met poppodia in vergelijkbare steden, is in kaart gebracht welke capaciteit, aantal activiteiten en bijbehorend publieksbereik passen bij Venlo, en die ook haalbaar zijn. Wij werkten daarna de consequenties uit voor de marketing en communicatie, de organisatie en de (financiële) exploitatie. In een vervolgtraject heeft LAgroup het profiel opgesteld voor een nieuwe directeur van het in aard en omvang grotere poppodium, en hebben we geadviseerd over de horeca. De locatie in het centrum is naast Theater De Maaspoort