Het evenementenbeleid van de gemeente Leidschendam-Voorburg stamt uit 2008 is niet meer up-to-date. Gemeentelijke betrokkenen (ambtelijk en politiek) en externe stakeholders (evenementenorganisatoren) hebben behoefte aan een nieuw beleid dat richting geeft en knelpunten oplost. Wij hebben samen met gemeente en externe stakeholders dit nieuwe beleid opgesteld.

Drie doelstellingen als kern van het nieuwe beleid
Het stimuleren van de lokale economie, het vergroten van de bekendheid van Leidschendam-Voorburg en het versterken/vergroten van de leefbaarheid/aantrekkelijkheid van de woonomgeving zijn de doelstellingen die gemeente nastreeft met het nieuwe evenementenbeleid.
Met deze drie doelstellingen in gedachten hebben we een aantal strategische keuzes gemaakt. Keuzes op het gebied van het evenementenaanbod (waaronder meer kwalitatief goede regionale evenementen), de promotie en communicatie (zowel naar publiek als organisatoren), de uitvoering (waaronder het vereenvoudigen van de gemeentelijke procedure) en evenementenlocaties (waaronder het opstellen van goede heldere locatieprofielen).

Een praktisch uitvoeringsplan met concrete maatregelen
Deze strategische keuzes zijn vervolgens uitgewerkt naar een praktisch uitvoeringsplan. Daarbij is specifiek aandacht besteed aan het vergunningsproces, het aanspreekpunt voor evenementenorganisatoren binnen de gemeente, locatieprofielen, de onderlinge verbinding tussen evenementenorganisatoren, de promotie en communicatie, subsidiecriteria en monitoring. Tot slot zijn de financiële consequenties van het nieuwe beleid voor de gemeente weergegeven.