Een nieuw stripmuseum op haalbaarheid beoordeeld

Voor de gemeente Dordrecht beoordeelden wij de financiële haalbaarheid van een initiatief voor een nieuw stripmuseum in de Berckepoort in het centrum van Dordrecht. Op basis van deze toetsing hebben wij een uitspraak gedaan over de toekomstbestendigheid van de exploitatie van het stripmuseum en uitgezocht of er voldoende waarborgen zijn voor de continuïteit.

Voor het beoordelen van de financiële haalbaarheid zijn wij dieper ingegaan op het plan voor het museum en hebben we gekeken naar de missie, de doelen, het museaal concept, het gebouw en de locatie van het museum. Daarbij hebben we tevens de kracht en kwaliteit van het concept beoordeeld ten opzichte van andere musea en bezienswaardigheden. Om het concept in het juiste perspectief te plaatsen, beschreven we een aantal relevante trends in de sector - met name op het gebied van musea zonder subsidie. Tevens brachten we een aantal referentiemusea in Nederland en Vlaanderen op verschillende relevante onderwerpen in kaart, zoals ten aanzien van het concept, de doelgroepen, de bezoekaantallen en de financiën. Op basis hiervan hebben we de exploitatie en de investeringen van het stripmuseum geanalyseerd, de haalbaarheid van het plan beoordeeld en onze conclusies gegeven. Aan het einde van de zomer 2016 opent het stripmuseum de deuren in Rotterdam (stichtingstrips.nl).