De Stadsschouwburg Utrecht vroeg zich af hoe haar huisvestingswensen het beste gerealiseerd zouden kunnen worden in de groeiende en cultureel ambitieuze stad Utrecht. LAgroup ontwikkelde, samen met partners pb| en bbn, huisvestingsscenario's voor de schouwburg die ruimtelijk, organisatorisch en financieel werden uitgewerkt en waaruit ook de subsidieconsequenties blijken.

De schouwburg in de cultureel ambiteuze stad Utrecht is gemiddeld goed bezet en de publieksvraag zou wel eens kunnen toenemen door de groei van de stad. Omdat er ook fysieke huisvestingsbeperkingen waren, vroegen gemeente en schouwburg zich af welke mogelijkheden er zijn; renovatie van de huidige schouwburg (Dudokcreatie en Rijksmonument), óf deze renovatie en uitbreiding met een zaal voor 1500 stoelen elders, óf een geheel nieuw driezalentheater op een nieuwe lokatie. LAgroup-partners pb| en bbn ontwikkelden de programma's van eisen en de investeringsramingen. LAgroup onderbouwde in deze coproductie dat de aanbod- en vraagambities haalbaar zijn. Dit op basis van de in beeld gebrachte plaatselijke en landelijke posities en de (verwachte) ontwikkelingen in stad en regio en die in de theatersector. Daarnaast adviseerde LAgroup over een nieuwe locatie en de herbestemming van de 'oude' schouwburg in het geval van nieuwbouw en brachten wij de consequenties in beeld voor de exploitatie en de benodigde subsidie.