Samen met lokale partners hebben wij voor Tanzania en Zanzibar een nieuwe marketingstrategie opgesteld om het internationale toerisme naar dit land te bevorderen. Met een nieuwe positionering wordt een beperkt aantal herkomstlanden actief bewerkt met traditionele promotiemiddelen en nieuwe media. Ook zijn keuzes gemaakt welke toeristische producten primair zijn en hoe deze kunnen worden verbeterd.

Tourism Confederation of Tanzania (de overkoepelende organisatie voor het toeristische bedrijfsleven) en Tanzania Tourist Board (de organisatie verantwoordelijk voor de branding en marketing) wilden een gezamenlijke marketingstrategie ontwikkelen om het internationale toerisme naar Tanzania en Zanzibar te bevorderen. De nieuwe positionering is: “Tanzania is one of the most beautiful countries in the world, inhabited by friendly and warm-hearted people. It offers the experienced traveller the unforgettable beauty of nature, wildlife and beaches – away from the crowd, back to the essence. The spirit of Africa, simple and inspiring. Unforgettable Tanzania.” Met deze nieuwe positionering worden 'adventure seekers', 'nature lovers' en 'sun, sea and sand seekers' in negen herkomstlanden actief bewerkt. Ook wordt aangegeven hoe het product verder moet worden ontwikkeld en met welke partners moet worden samengewerkt. Daarnaast zijn instrumenten aangereikt hoe de kwetsbare 'must see' bezienswaardigheden (de wildparken) kunnen worden beschermd tegen te veel toerisme. 

Voor het opstellen van de marketingstrategie hebben we het toeristisch product van Tanzania en Zanzibar, de huidige markten, de huidige promotie en de belangrijkste concurrenten (Zuid Afrika, Botswana, Kenia, Seychellen en Mauritius) geanalyseerd. Dat hebben we gedaan op basis van diepte-interviews, workshops met de publieke en private sector en digitale enquêtes onder touroperators in de VS, Afrika en Europa. De uitkomsten van deze uitgebreide analyse zijn gebruikt als basis voor de nieuwe strategie, die is opgesteld in nauwe samenwerking met Tourism Confederation of Tanzania, Tanzania Tourist Board en de publieke en private sector.