Het EDAH Museum in Helmond bestaat sinds 2005 en toont de geschiedenis van de supermarktketen EDAH. Het museum trekt, met een beperkt aantal openingsdagen, een gestaag groeiend aantal (met name groeps)bezoekers. Het museum is gevestigd in een voormalig kantoorgebouw aan de rand van het centrum maar moet deze locatie eind 2017 verlaten. Het bestuur van de stichting, die het museum onder zijn hoede heeft, heeft een toekomstplan opgesteld voor doorontwikkeling van het EDAH Museum tot een Nationaal Levensmiddelenmuseum. Wij hebben dit toekomstplan, op verzoek van de gemeente Helmond, op realiteitsgehalte getoetst.

Drie scenario’s die invulling kunnen geven aan de toekomst
Nadat wij de status quo van het EDAH Museum in kaart hebben gebracht, hebben we met een vertegenwoordiging van het bestuur de toekomstplannen, uitgebreid doorgelopen. Op basis hiervan hebben we drie toekomstscenario’s uitgewerkt die variëren in ambitieniveau. Het plan van het bestuur van het museum, een nationaal levensmiddelenmuseum op het gebied van productie, distributie en consumptie, is het meest ambitieuze scenario. Het tweede scenario is een museum dat focust op alleen de distributie van levensmiddelen (supermarkten). Het derde scenario, het minst ambitieuze, is een geprofessionaliseerd EDAH Museum.

Bepalen van de investeringsbehoefte en de exploitatie van de toekomstscenario’s
Wij hebben de drie scenario’s doorgerekend naar de benodigde hoeveelheid vierkante meter tentoonstellingsruimten en andere publieksruimte. Deze ruimtebehoefte is vervolgens als uitgangspunt genomen voor het bepalen van de investeringsbehoefte per scenario voor nieuwbouw. Dit is in samenwerking met bbn adviseurs voor gebouw en gebied gedaan. Vervolgens is per scenario een exploitatiebegroting opgesteld. Hierbij zijn de bezoekaantallen, de bestedingen en de verschillende exploitatiekosten in kaart gebracht.

De resultaten van de realiteitstoets hebben geleid tot een aantal conclusies en aanbevelingen voor de toekomst van het EDAH Museum.