Voor de stad Antwerpen ontwikkelden we een strategie voor de toeristische marketing voor de komende vijf jaar samen met IDEA Consult. Antwerpen is een metropool op zakformaat, edgy en ongepolijst, met meerdere vaak tegengestelde kanten en biedt veel aanknopingspunten om de stad onderscheidend te positioneren. Deze positionering vormde de basis voor een sterke toeristische marketingstrategie.

Strategische uitgangspunten als de basis voor de toekomstige ambitie en doelstellingen
Een serie strategische uitgangspunten vormde de basis voor de marketingstrategie die wij samen met het Brussels bureau IDEA Consult hebben opgesteld. Een daarvan is dat Visit Antwerpen de focus moet leggen op het stimuleren en motiveren van derden om positieve boodschappen over Antwerpen uit te dragen. We stelden samen de ambitie op voor de komende jaren, uitmondend in een serie kwantitatieve én kwalitatieve doelstellingen, en we bepaalden de belangrijkste doelgroepen voor Antwerpen naar herkomst en typen. Behalve de (Belgische) binnenlandse markt zijn dat met name stedelijke gebieden in de omliggende landen: individueel reizende toerist en reizigers die van de gebaande paden af willen.

Overall positionering van Antwerpen, A-typisch, voor toerisme uitgewerkt
Op basis van een reeks interviews met betrokkenen in Antwerpen en met een diverse groep van deskundigen buiten Antwerpen stelden we de toeristische positioneringselementen vast die invulling geven aan de branding van de stad en aansluiten bij de overall positionering van Antwerpen (Atypisch): metropool op zakformaat, edgy en ongepolijst, oud én nieuw, chique én rafelig, historisch en eigentijds, een stad om te ontdekken door de diversiteit van de wijken en veel aantrekkelijk kleinschalig aanbod.

Een keuze voor een beperk aantal nieuwe instrumenten en projecten
We adviseerden over de te gebruiken promotie-instrumenten (zoals een Atypisch bezoekerscentrum en met een goede balans tussen traditionele instrumenten en nieuwe media) en werkten een serie projecten uit om de strategie handen en voeten te geven. Het verder versterken van de aantrekkelijkheid van de kleine musea, het aanstellen van een hotelloods om het hotelaanbod te verbeteren en het ontwikkelen van signature evenementen zijn er drie van voorgestelde projecten. Ook besteedden we aandacht aan de gevolgen voor de citymarketingorganisatie, haar taken en prioriteiten.

De nieuwe marketingstrategie hebben we gepresenteerd aan de sector.