Het Schaffelaartheater kampte met structurele verliezen. LAgroup onderzocht voor de subsidiërende gemeente Barneveld de oorzaken van deze tekorten en lichtte verder het theater op alle relevante onderdelen (financieel) door. Op basis van onze analyses deden wij aanbevelingen hoe het voortbestaan van het theater, met een toekomstbestendige en haalbare financiering, gerealiseerd zou kunnen worden.

De gemeente vroeg aan het theater om met onze aanbevelingen in de hand een verbeterplan inclusief een exploitatiebegroting op te stellen. In dat plan werkte het theater de analyseresultaten nader uit in uitvoeringsambities op alle relevante onderdelen zoals programmering, culturele en commerciële verhuur en horeca. Wij toetsten daarna het verbeterplan op realiteitsgehalte en haalbaarheid en deden suggesties voor verbeteringen aan het theater en aan de gemeente. Op basis van onze rapportages en het verbeterplan van het theater heeft de gemeente de financiering van het theater aangepast.