De bioscoopmarkt in en rond Nijmegen groeit sterk, onder andere door de verwachte komst van een nieuwe multiplex bioscoop in het centrum van Nijmegen. Filmtheater LUX verwacht dat hun filmbezoek hierdoor zal dalen. LAgroup onderzocht de effecten daarvan op de exploitatie van LUX en kwam tot de conclusie dat een resultaatderving van enkele tonnen niet is uit te sluiten.

De bioscoopmarkt in en rond Nijmegen is sterk in beweging. Recent is in Nijmegen-Noord een Cinemec multiplex geopend en in het centrum overweegt Vue een nieuwe bioscoop te openen aan de Mariënburgpassage, vlakbij filmtheater LUX. LUX verwacht dat de nieuwe bioscoop invloed zal hebben op zijn bezoekcijfers. Dat betekent minder filmbezoekers en minder inkomsten. LAgroup onderzocht op verzoek van LUX wat de effecten zullen zijn van de nieuwe bioscoopstoelen in Nijmegen op de exploitatie van LUX.

Flinke inkomstenderving
We rekenden een aantal scenario's van bezoekersdaling door en keken naar het effect daarvan op kaartverkoop, horeca, aantal vertoningen, personeelskosten en andere operationele kosten. Aangezien er maar beperkte besparingen op kosten mogelijk zijn, kan minder bezoek tot een inkomstenderving leiden die loopt in de tonnen. 

Het onderzoek is door LUX onder de aandacht van het gemeentebestuur en de gemeenteraad gebracht. Omdat de inkomstenderving van LUX invloed kan hebben op de subsidiebehoefte van LUX, neemt de gemeente de uitkomsten van het onderzoek serieus mee in haar besluitvorming met betrekking tot de komst van de nieuwe VUE bioscoop.

Café LUX
Café LUX - foto: LUX Nijmegen