Heeft het Voorfinancierings- en Garantiefonds nog bestaansrecht? Zo ja, op welke manier kan de effectiviteit van het VGF worden vergroot?

Het Voorfinancierings- en Garantiefonds biedt twee diensten: 1) een lening ter financiering van de aanloopkosten van een internationaal congres, en 2) een dekking van mogelijk financieel risico door een tegenvallend aantal deelnemers. De regeling bestond al ruim twintig jaar, maar het aantal aanvragen bleef aan de lage kant. De promotie van het fonds leek niet toereikend en het was onduidelijk of de geboden financiële instrumenten nog wel bij de huidige tijd pasten. Het bestuur van het VGF schakelde LAgroup in om onderzoek te doen naar de effectiviteit van deze congresregeling. We brachten (inter)nationale trends en ontwikkelingen in kaart en maakten een benchmark van vergelijkbare regelingen in de wereld. Daarna zetten we een online enquête uit onder gebruikers en niet-gebruikers van het VGF en hielden we 18 interviews met betrokkenen in de Nederlandse congressector. Hieruit trokken we conclusies en formuleerden we 9 strategische aanbevelingen. Het bestuur van het VGF nam ons advies over en zette een nieuwe toekomststrategie in. Een gerevitaliseerd VGF heeft onder een nieuw bestuur de aanbevelingen uitgewerkt. Resultaat is dat de bekendheid van het VGF in de congressector sterk is toegenomen en het aantal aanvragen hoger is dan ooit.