Den Haag heeft de ambitie om in 2020 als filmstad het decor te zijn voor internationale en nationale film- en tv-producties. De gemeente vroeg ons het programma ‘Den Haag Filmstad’ 2010-2015 te evalueren en concrete aanbevelingen te doen over nut en noodzaak van het programma. De resultaten geven richting om te beoordelen of en hoe het programma ‘Den Haag Filmstad’ wordt gecontinueerd.

Als onderdeel van het citymarketingbeleid heeft Den Haag de ambitie om in 2020 als filmstad het decor te zijn voor internationale en nationale film- en tv-producties en daarmee de beeldvorming van Den Haag positief te beïnvloeden en de lokale economie te bevorderen. De gemeente vroeg ons het programma ‘Den Haag Filmstad’ over de periode 2010-2015 te evalueren. Na bestudering van diverse documenten, interviews (met beleidsmedewerkers van betrokken gemeentelijke afdelingen en met filmproducenten en locatiescouts) en een analyse van de filmmarkt in Nederland hebben wij de verschillende onderdelen van het filmbeleid geëvalueerd. Op basis van de evaluatie-uitkomsten hebben we vervolgens een aantal aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen richtten zich onder andere op: waar moet Den Haag de komende jaren op inzetten, op welk type producties moet de focus liggen, wat is de positie en wat zijn de primaire taken van de filmcommissioner, hoe kunnen de filmproducenten worden gefaciliteerd, hoe kan de werkwijze binnen de gemeente worden verbeterd en hoe kan de zichtbaarheid van Den Haag als filmstad verder worden vergroot? Tevens is een benchmark uitgevoerd van het filmbeleid van Amsterdam, Antwerpen en Berlijn waaruit lering voor Den Haag is getrokken. De resultaten van de evaluatie en de aanbevelingen geven de gemeente richting om te beoordelen of en hoe het programma ‘Den Haag Filmstad’ moet worden gecontinueerd.