Hoe is de organisatie verlopen van het overkoepelende Holland-India Festivals 2012 in Den Haag? Wat kan hiervan geleerd worden voor toekomstige edities van deze thematische bundeling van festivals?

Holland-India Festivals 2012 was een voortzetting van de Haagse India Maand 2011, een festival waarbij India en de Hindostaanse samenleving in Den Haag centraal staan, met als hoogtepunten het India Dans Festival van Korzo en het Indian Filmfestival The Hague. De gezamenlijke viering van Divali, het feest van het Licht, in het Atrium van het stadhuis vormde de afsluiting van het festival. Om de editie te evalueren, hielden we interviews met de voornaamste betrokkenen bij het festival. We maakten een analyse van de programmering (spreiding naar doelgroepen, locaties en in de tijd), van de promotie, het publieksbereik en de financiën. Ook keken we naar de opzet van de organisatie en de rol van de gemeente daarbij. Dit leidde tot een scala van aanbevelingen voor verbetering. Omdat een van de uitkomsten was dat het festival onvoldoende focus had, ontwikkelden we een aantal scenario's voor de volgende edities van het festival.