Sinds 2005 wordt in Arnhem iedere twee jaar de Arnhem Mode Biënnale georganiseerd die de actuele stand van de internationale mode(vormgeving) toont. De gemeente Arnhem vroeg LAgroup om de editie 2013 te evalueren. Enkele conclusies: de Mode Biënnale ondervindt in Arnhem brede steun, maar de organisatie mist continuïteit en capaciteit om een dergelijk complex evenement in goede banen te leiden.

LAgroup evalueerde in december 2013 en januari 2014 de Arnhemse Modebiënnale, MoBA13. Uit onze evaluatie bleek dat er in Arnhem brede steun is om een hoogwaardig mode-evenement voor de stad te behouden. Wel waren we kritisch op de wijze waarop MoBA13 georganiseerd is. De organisatie zag zich geconfronteerd met te veel doelstellingen en bleek, mede door het ontbreken van organisatorische continuïteit, onvoldoende toegerust om de complexiteit van het evenement in goede banen te leiden. Tegelijkertijd constateerden we dat er ondanks de relatief korte voorbereidingstijd een kwalitatief hoogwaardig evenement is neergezet met een grote betrokkenheid van partijen en ondernemers. Het college van B&W van Arnhem heeft naar aanleiding van onze evaluatie besloten om de jaarlijkse bijdrage voor een mode-evenement te handhaven, maar liet de verdere invulling van dit evenement over aan het nieuwe gemeentebestuur dat na de verkiezingen in maart 2014 aantrad. Het evaluatierapport is openbaar.