Evaluatie Stichting Marketing Zaanstreek

De Stichting Marketing Zaanstreek (SMZ) is in 2010 opgericht met als doel om de Zaanstreek te marketen onder (potentiële) bezoekers, bewoners en bedrijven. De resultaten van de evaluatie worden door de gemeente gebruikt om te beoordelen hoe verder te gaan met citymarketing van de Zaanstreek.

De Stichting Marketing Zaanstreek (SMZ) is in 2010 opgericht met (onder andere) de volgende doelstellingen: het trekken van investeer­ders, het ontwikkelen van de typische Zaanse bezittingen (het industrieel erfgoed en het waterrijke landschap), het creëren van een divers woon-, werk- en vestigingsklimaat en het versterken van de economische en sociale structuur van de Zaanstreek ten behoeve van bedrijven en inwoners. Na vijf jaar actief te zijn geweest en mede tegen de achtergrond van de afbouw van de (promotie)middelen, vraagt de gemeente zich af hoe ze verder wil omgaan met de marketing van de Zaanstreek, inclusief de marketing van het centrum van Zaandam. Wij hebben de resultaten en werkwijze van SMZ over de afgelopen vijf jaar geëvalueerd en vervolgens geadviseerd welke aspecten van de stadsmarketing verbeterd kunnen worden, en hoe. Hierbij besteedden wij aandacht aan de strategie, de organisatie en het draagvlak onder publieke en private partijen.