Exploitatiescan Inspiratiecentrum Grevelingen

Voor het Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen gaven we een kritisch oordeel over de businesscase voor het nieuw te bouwen Inspiratiecentrum Grevelingen op de Brouwersdam.

Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen, de provincies Zeeland en Zuid-Holland en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland ontwikkelen de Brouwersdam langs het Grevelingenmeer tot een 'hotspot voor leisure'. Een van de actiepunten was de realisatie van een bijzonder bezoekerscentrum. Het recreatieschap wilde zekerheid of dit idee kans van slagen heeft.

LAgroup heeft de businesscase voor het plan beoordeeld, gerelateerd aan het concept dat een marktpartij voor het centrum had ontwikkeld. Dat omvatte een uitgebreide interactieve expositie over onder andere waterbouwkundige ontwikkelingen rondom de Grevelingen. Ook zouden er attractieve onderdelen komen om extra bezoekers te trekken, zoals een klimattractie en een 4D-Theater. Onder andere door middel van een benchmark van vergelijkbare bezoekerscentra beoordeelden we bezoekersramingen en exploitatiekosten. We benoemden kritieke succesvoorwaarden om de prognoses te halen, zoals het belang van een geïntegreerde communicatiecampagne over de Grevelingen en het Deltagebied en het overwegen van een andere naam. Ook gaven we risico’s aan in de exploitatieopzet, zoals de financiële en natura-bijdragen van regionale participanten.

In het voorjaar van 2015 is Inspiratiecentrum Grevelingen geopend. De beoogde attracties zijn (nog) niet gerealiseerd en het centrum zal nog aan haar bekendheid moeten werken. Het is afwachten of, bij het aangepaste concept, de begrote bezoekersaantallen zullen worden gehaald.