Filmtheater Cinebergen in Bergen (NH) groeide flink met zijn filmvertoningen en publieksbereik. De groei verhoogde de druk op de kleine betaalde personele organisatie zodanig dat men uitbreiding nodig achtte. Het filmhuis vroeg hiervoor de gemeente een subsidieverhoging, en die vroeg op haar beurt aan LAgroup om met een onafhankelijke toets te onderzoeken of de subsidievraag reëel was. Daarnaast was de gemeente benieuwd of het gegroeide filmtheater nog wel past bij de aard en omvang van een gemeente als Bergen.

Het filmhuis
Filmtheater Cinebergen bestaat sinds 1996 en is gevestigd in de monumentale voormalige houtzagerij op het landgoed 't Oude Hof in Bergen, een gemeente met 30.000 inwoners, waarvan 12.000 in het als kunstenaarskolonie en toeristisch bekend staande Bergen. Het filmhuis heeft één filmzaal met 100 stoelen en beschikte sinds kort over een educatiezaal. Naast een kleine betaalde staf, steunde het filmhuis op zo'n 90 vrijwillige medewerkers. Het ontwikkelde zich, meer dan gemiddeld in de branche, met een sterk groeiend aantal filmvertoningen en meer publiek.

Het onderzoeksresultaat
De analyse van LAgroup wijst uit dat Cinebergen de flinke groei geheel financierde met een toename van de publieks- en andere eigen inkomsten en dat mede daardoor de subsidievraag voor de personeelsuitbreiding reëel is, overigens vanuit meerdere overwegingen.

We toetsten in het onderzoek de ontwikkelingen bij het filmhuis aan die van de branche onder andere door een benchmark met filmhuizen in qua inwonersaantal met Bergen vergelijkbare gemeenten. Ook na de groei, en ondanks dat de benchmarkfilmtheaters kleiner zijn, is onderbouwd weergegeven dat Cinebergen nog steeds past bij Bergen. Een visie van de gemeente op het filmhuis is wel nodig, met name om de toekomstige groei die in het verschiet kan liggen, in goede banen te kunnen leiden.