Gebiedsontwikkeling Zuiderscheg Spaarnwoude

Wij adviseerden Recreatie Noord-Holland of, en zo ja hoe, grootschalige recreatieve ontwikkeling mogelijk is in de Zuiderscheg, het meest noordwestelijke deel van Recreatiegebied Spaarnwoude, geïsoleerd gelegen tussen snelwegen en het Noordzeekanaal.

De Zuiderscheg is een circa 65 hectare grote 'driehoek', gelegen tussen de A9, de A22 en het Noordzeekanaal. Het vormt het meest noordwestelijke deel van Recreatiegebied Spaarnwoude en biedt een mix van functies, van afvalverwerking tot groene en recreatieve voorzieningen. Gebiedsbeheerder Recreatie Noord-Holland vroeg zich af of grootschalige recreatieve ontwikkeling in de Zuiderscheg economisch duurzaam is en hoe die succesvol tot stand kan worden gebracht. Wij gingen kijken hoe dergelijke locaties in Nederland werden of worden ontwikkeld en wat Recreatie Noord-Holland daarvan kan leren. Een analyse van twintig referentiegebieden maakte duidelijk dat succesvolle gebiedsontwikkeling een grote uitdaging is, zeker op een geïsoleerde locatie als de Zuiderscheg. We inventariseerden leerpunten om na te leven en valkuilen om te vermijden bij de ontwikkeling. Op basis van ons advies kon Recreatie Noord-Holland keuzes maken óf, en zo ja op welke wijze, in de Zuiderscheg de komende jaren grootschalige recreatieve ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt.