Gedenkcentrum en Uitvaartcentrum op Ereveld Loenen

Samen met Cultuurmaatschappij, SLA architecten en Courante communicatieadviseurs ontwikkelden we een concept voor een gedenkcentrum in combinatie met een uitvaartcentrum op het Nationaal Ereveld Loenen. LAgroup stelde het exploitatieplan op, op basis van prognoses van aantallen bezoekers en uitvaarten en van inkomsten en uitgaven. Oorlogsgravenstichting en vfonds beslissen in 2016 over realisatie.

Kernactiviteit van de Oorlogsgravenstichting (OGS) is het beheer van de graven van slachtoffers van oorlogen en militaire missies. In Nederland gebeurt dat onder andere op het Militair Ereveld Grebbeberg en het Nationaal Ereveld Loenen. Maar de periode dat de OGS primair werkt voor de eerste generatie nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog loopt ten einde. De OGS anticipeert daarop met nieuwe activiteiten voor nieuwe doelgroepen. Samen met het vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) heeft OGS het plan om op ereveld Loenen een gecombineerd gedenkcentrum en uitvaartaula te bouwen. De aula maakt deel uit van de naast het ereveld geplande veteranenbegraafplaats.

De OGS vroeg Chris Groeneveld van Cultuurmaatschappij om de haalbaarheid van het plan te onderzoeken, inclusief een concept voor het gedenkcentrum, een programma van eisen voor het gebouw en een exploitatiemodel. Chris vroeg SLA architecten, communicatiebureau Courante en LAgroup om dit samen op te pakken. Gezamenlijk werd een inhoudelijk concept ontwikkeld en een passende locatie op het ereveld gekozen. LAgroup stelde exploitatiemodellen (prognoses bezoekaantallen, aantallen uitvaarten, inkomsten en uitgaven) op voor het informatiecentrum, het uitvaartcentrum en de separate horecavoorziening. Momenteel (2016) zijn OGS, vfonds en de Stichting Veteranenbegraafplaats in overleg over de realisatie van het plan.