Schouwburg Venray overwoog een transitie van zijn bestuursmodel naar een raad van toezicht. Men vroeg LAgroup om ondersteuning voor een expertmatige en kritische reflectie op deze beoogde transitie en de onderbouwing daarvan.

In een door LAgroup vormgegeven en geleide expertsessie met het bestuur – tevens de beoogde raad van toezicht – en de directeur van de schouwburg is uitvoering gegeven aan deze ondersteuning. In de expertsessie kwamen aan de orde de aanleiding en argumentatie van het bestuur, de noodzaak van de transitie, de veranderingen voor zowel het toezichthoudend orgaan als de uitvoerende organisatie en de rol van de subsidiërende gemeente als belangrijkste stakeholder. Als contextinformatie diende onder meer de verschillen tussen een bestuur en een raad van toezicht, de landelijke ontwikkelingen over de governance bij culturele instellingen, en de Code Cultural Governance. In een notitie voor het bestuur heeft LAgroup zijn kritische constateringen, de aandachtspunten en zijn adviezen uit de expertsessie vastgelegd. De rol van LAgroup was initiërend, inbreng van expertise en waar nodig het voorhouden van een kritische spiegel.