De World Food Center Experience in Ede is begin 2019 naar een belangrijke volgende ontwikkelfase gegaan: de uitwerking van het masterplan naar een haalbaar concept. LAgroup heeft in de daaraan voorafgaande fase de gemeente Ede geadviseerd over de structurering (governance) van de WFC Experience.

Na jaren van voorbereiding van het World Food Center in Ede, op het terrein van de voormalige Maurits- en Frisokazernes, nadert de World Food Center Experience een volgende fase. Het WFC wordt een innovatiedistrict voor food en agro en een stadsgebied met wonen en werken. Een belangrijk onderdeel van dit gebied is de WFC Experience, “een attractief voedselavontuur met dialoog, educatie en beleving”. De WFC Experience “stimuleert bewustwording bij consumenten over voedselvraagstukken en over hoe zij kunnen bijdragen aan een gezondere en duurzamere toekomst voor henzelf en hun omgeving”.

Er bestaat inmiddels een masterplan voor de inhoudelijke invulling van de WFC Experience, de ruimtelijke uitgangspunten zijn opgesteld, er is een businesscase uitgewerkt en de gemeente en provincie hebben financiële bijdragen toegezegd. Daarnaast speelt de voedingsmiddelenindustrie een belangrijke rol, zowel met het ter beschikking stellen van geld, als ook van kennis, mensen en middelen.

LAgroup heeft op verschillende momenten de gemeente geadviseerd over het project. In het begin betrof dat vooral het beoogde concept en de business case. In 2018 heeft LAgroup op verzoek van de gemeente een review gegeven op de structurering (governance) van de WFC Experience. We gaven feedback op het door een Amerikaans bureau ontwikkelde masterplan en beoordeelden de beoogde verhoudingen tussen ontwikkeling, eigendom en exploitatie van de experience.

Bron: Gemeente Ede