Welke grondwaarde heeft de locatie voor een grootschalig wellnesscomplex? Deze vraag stelde een gemeente in Midden-Nederland ons in verband met de concrete interesse van een wellness-exploitant in de bouw van een resort. Via de residuele grondwaardemethode raamden wij wat een realistische grondprijs was voor de locatie en voorzagen we de gemeente van een belangrijke troef in de onderhandelingen.

De eigenaar en exploitant van een bestaand wellnesscenter in Nederland toonde interesse in de ontwikkeling van een grootschalig wellnesscomplex op een centraal in Nederland gelegen locatie.

Gezien het bijzondere karakter van het plan en het ontbreken van een reguliere marktprijs voor dit soort voorzieningen werd LAgroup in het proces betrokken vanwege haar specialistische kennis op dit gebied. Wij brachten de marktmogelijkheden in kaart, beoordeelden het concept en stelden een investeringsraming op voor bouw en (terrein)inrichting. Vervolgens raamden we de exploitatieresultaten van het resort voor de (middel)lange termijn. Dit vormde de grondslag voor een residuele grondwaardeberekening.

De gemeente kon op basis van deze residuele grondwaardeberekening de grondprijs bepalen die zij ten minste wenst te ontvangen voor de verkoop van de locatie.