Haalbaarheid Hotel-Brasserie Antje van de Statie Weert

Voor de nieuwe eigenaar van het vroegere HCR Mertens aan het Stationsplein in Weert onderzochten wij de commerciële en financiële haalbaarheid van herontwikkeling tot Hotel-Brasserie Antje van de Statie. Daarbij hoorde een beoordeling over de invloed van activiteiten in het eveneens verworven Fatima Huis en Franciscus Huis in Weert op de exploitatie van Antje van de Statie.

Hotel Café Restaurant Mertens was vroeger de trotse entree tot de stad voor bezoekers vanuit NS-station Weert. Maar het bedrijf was al jaren in verval. Sociaal ondernemer Thijs Hendrix trok zich dat aan en verwierf het pand om dit met nieuw elan door Dorien Hendrix te laten exploiteren. Met het gelijktijdig nieuw leven blazen in twee leegstaande kerken, het Fatima Huis en Franciscus Huis door de familie Hendrix, krijgt de binnenstad van Weert een inspirerende impuls. 

LAgroup heeft de financiële en commerciële haalbaarheid van het hotelplan onderzocht, en ook het effect beoordeeld van de samenwerking tussen de hotel-brasserie en Fatima Huis/Franciscus Huis, op het terrein van sociale, educatieve en culturele activiteiten. We beoordeelden de kwaliteit en omvang van het huidige hotel- en restaurantaanbod en de ontwikkelingen in de vraagmarkt en stelden op basis daarvan de marktruimte vast voor het plan. De uitkomst daarvan was zodanig dat de familie Hendrix haar plannen heeft gerealiseerd. Inmiddels heeft het pand een metamorfose ondergaan en vormt Hotel-Brasserie Antje van de Statie als vanouds dé entree tot de binnenstad van Weert.