​Snorkelen en duiken zoals je dat gewend bent op een ontspannen duikvakantie. Dat is wat een ondernemer met het SEAFARI Indoor Snorkel- & Duikcentrum de bezoeker wil gaan bieden. NORT Gelderland vroeg LAgroup om de haalbaarheid van het plan te onderzoeken. Ondersteund door Royal HaskoningDHV en TNS-NIPO onderzochten wij de haalbaarheid van SEAFARI.

Uit onderzoek van Haskoning bleek dat het plan ruimtelijk en technisch haalbaar was. Benchmarking met andere (duik)attracties, marktonderzoek door TNS NIPO en interviews met experts tonen het bijzondere karakter en de marktkansen van het duikbassin aan. Op grond van de investeringsramingen van HaskoningDHV en ramingen van bezoekersaantallen, omzetten, exploitatiekosten en kapitaallasten beoordeelden wij de commercie en financiële haalbaarheid en de effecten van het plan in een voorzichtig en in een optimistisch scenario.

Op basis van ons onderzoek optimaliseerden de betrokken partijen het plan. Dit leidde tot een goedkoper te realiseren en exploiteren concept én een nieuwe, meer centrale locatie: het Transportium in Zoetermeer. Hiermee is de ondernemer gestart met het rond krijgen van de financiering.