Kansen voor een Museum voor de Amsterdamse School

Het Schip van architect Michel de Klerk is een bijzonder Amsterdamse School-complex in Amsterdam-West. Aan LAgroup is gevraagd om de kansen voor het ontwikkelen van een Museum voor de Amsterdamse School in stadsdeel Westerpark te verkennen en uit te werken.

In overleg met een initiatiefgroep van woningcorporaties, stadsdeel Westerpark en gemeente Amsterdam is een idee voor een Museum voor de Amsterdamse School uitgewerkt tot een helder en gedragen plan. Vervolgens is het inhoudelijke concept aan de hand van de bestudering van vergelijkbare (inter)nationale initiatieven en aftasting van stakeholders en experts beoordeeld op aantrekkelijkheid en realiteitsgehalte. Naar aanleiding van dit onderzoek besloot de initiatiefgroep het plan verder te ontwikkelen met als eerste fase de realisering van een Amsterdamse School-museumwoning in het complex Het Schip in stadsdeel Westerpark.

In juli 2016 ging het museum voor de Amsterdamse School in het schoolgebouw De Catamaran open voor het publiek. Hiermee is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Voor meer informatie zie hetschip.nl.