Zijn de laboratoria van de Voedsel- en Warenautoriteit geschikt voor hergebruik met een culturele of vrijetijdsbestemming?

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) verkocht op verzoek van de Rijksgebouwendienst vijf laboratoria van de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA). Om zijn positie in de verkoopmarkt goed te kunnen vaststellen, heeft het RVB aan adviesbureau Inbo gevraagd welke alternatieve gebruiksmogelijkheden deze laboratoria hebben. Voor advies over mogelijk hergebruik met culturele of leisure-/vrijetijdsfuncties heeft Inbo LAgroup benaderd. In een aantal workshops, enerzijds met experts van beide bureaus en anderzijds in aanwezigheid van betrokkenen van RVB en VWA, aangevuld met een kritische bezichtiging van de laboratoria en hun omgeving, zijn realistische hergebruikmogelijkheden vastgesteld. Deze zijn vervolgens getoetst op courantheid/verhuurbaarheid, terwijl ook de kosten van aanpassing van de panden zijn berekend. Tezamen leverde dit de RVB een goed beeld op van de positie en kansen van elk van de vijf laboratoria bij het verkoopproces.