Scenario-ontwikkeling en aanbesteding Vuurtoreneiland

Vuurtoreneiland is een bijzonder onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Voor Staatsbosbeheer ontwikkelden wij ideeën voor een bijzondere invulling van het eiland en rekenden daar, samen met Brink Groep, de financiële consequenties van door. Samen met Tenman begeleidden we de aanbesteding die resulteerde in een prachtig en sfeervol concept van Zomerrestaurant en Winterrestaurant.

Het Vuurtoreneiland ligt in het IJmeer ter hoogte van Durgerdam. Op het eiland ligt een van de forten van de Stelling van Amsterdam. Samen met Brink Groep hebben wij een reality check uitgevoerd van een aantal ontwikkelscenario's, variërend van een toeristisch-recreatieve invulling, via hotel, horeca, wellness, cultuur, atelierruimten tot een uitvaartcentrum. Brink Groep rekende de investeringskosten van elke functie door. LAgroup stelde per scenario een exploitatieprognose op. Dit bood Staatsbosbeheer en de eveneens betrokken Dienst Landelijk Gebied inzicht in de rentabiliteit van elk ontwikkelscenario. Maar het maakte ook duidelijk wat er nodig is aan 'commerciële vrijheid' om hergebruik door een ondernemer mogelijk te maken. 

Nadat alle betrokkenen - Staatsbosbeheer, gemeente en provincie - op één lijn zaten over de randvoorwaarden voor herontwikkeling hebben LAgroup en bureau Tenman samen de aanbesteding van het Vuurtoreneiland begeleid: opstellen van tenderdocumenten, waaronder criteria voor selectie en gunning en ondersteunen bij het wervings- en selectieproces. Inmiddels hebben al vele bezoekers genoten van de bijzondere natuur- en culinaire beleving op het eiland en de vaartocht naar en van het eiland.