Herontwikkeling erfgoed, gebouwen en locaties

Wij adviseren het Rijksvastgoedbedrijf over de (on)mogelijkheden tot hergebruik van bijzondere gebouwen, objecten en locaties in hun portefeuille. Is hergebruik voor leisure, recreatie of cultuur mogelijk? Onder wat voor voorwaarden, wat brengt het op en wie zijn daarvoor in de markt?

Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. Deze omvat onder andere gevangenissen, rechtbanken, kazernes, vliegvelden, defensieterreinen, ministeries, havens, monumenten, musea en paleizen. Niet al dat vastgoed is nog in gebruik voor het oorspronkelijke doel. Het RVB heeft dan ook een actief herbestemmings- en verkoopbeleid. Om dat beleid goed te kunnen uitvoeren is inzicht nodig in de gebruiksmogelijkheden van al die bijzondere gebouwen en locaties.

LAgroup adviseert het RVB met betrekking tot verschillende locaties in het hele land. Dat varieert van workshops met lokale belanghebbenden, zoals voor het Officierscasino in Soesterberg, via hergebruiksadvies voor bijvoorbeeld militaire complexen in Hoek van Holland, Lopik en Elst tot aan marktconsultaties zoals voor de voormalige Justitiële Jeugdinrichting Overberg bij Veenendaal. Kernvragen zijn steeds: wat zijn realistische gebruiksmogelijkheden vanuit leisure, recreatie en cultuur? Wat is er nodig om dat gebruik mogelijk te maken? Zijn er marktpartijen die daarin kunnen voorzien? En wat zou dat hergebruik kunnen opbrengen?