Scheveningen barst van de dynamiek. Een prachtige nieuwe boulevard, de Pier in herontwikkeling, beachsporten, woningbouw, doorontwikkeling van de visserij. Scheveningen-haven doet volop mee. Op het Norfolkterrein, met het trotse Zuiderstrandtheater, komen woningen en voorzieningen. Samen met HTC Advies en WPM ontwikkelde LAgroup een totaalconcept voor de retail, horeca en leisure in het gebied.

Na het vertrek van Rederij Norfolk uit Scheveningen kwam een groot havengebied vrij. Door het markante karakter en de ligging aan zee kan herontwikkeling van dit gebied bijdragen aan de gemeentelijke ambitie om Den Haag nog sterker op de internationale kaart te zetten: Den Haag, Wereldstad aan Zee, biedt ruimte voor voorzieningen, recreatie en wonen met uitzicht op zee. Scheveningen krijgt het karakter van een bruisend tweede stadscentrum.

Het Norfolkterrein wordt herontwikkeld door ASR Vastgoed Ontwikkeling (nu: MRP, Meijer Realty Partners) en Malherbe de Juvigny Vastgoed. Er komen circa 700 woningen en voorzieningen. ASR wenste een sterk totaalconcept te ontwikkelen dat de aantrekkelijkheid van het gebied, inclusief de derde haven, optimaliseert en dat past binnen de mogelijkheden van Scheveningen-Haven. Samen met HTC Advies en de WPM Groep heeft LAgroup een totaalconcept vastgesteld voor de retail, horeca en leisure in het gebied en de haalbaarheid daarvan getoetst. De uitkomst was mede input voor de verdere uitwerking van het voorzieningenniveau en de branchering in het gebied. Inmiddels is de herontwikkeling van het gebied in volle gang onder de naam De Zuid.