Hoe groot is het economische belang van internationale congressen voor Nederland?

De sector zelf, beleidsmakers en opleidingen hadden behoefte aan cijfermateriaal over dit segment van de congresmarkt. Ons onderzoek focuste op zogenoemde non-corporate congressen: associatiecongressen en congressen van universiteiten en overheden, met ten minste 80 deelnemerdagen en 33% buitenlandse deelnemers. We verrichtten veldwerk bij organisatoren van internationale congressen in Nederland, onder zeshonderd buitenlandse deelnemers aan die congressen (via internet) en bij accommodaties waar deze congressen plaatsvonden. Internationale non-corporate congressen in Nederland leverden in 116 miljoen euro aan bestedingen op. Zo'n 73.000 buitenlandse deelnemers besteedden in Nederland gemiddeld bijna 1.600 euro per bezoek. Het onderzoek gaf inzicht in het profiel en de herkomst van internationale congresgangers en in de typologie van internationale congressen naar grootte, duur en accommodatie. Het onderzoek bood ook een beeld van de groei in dit belangrijke marktsegment.