Het Hollands Kaasmuseum, gevestigd in het historisch Waaggebouw in het centrum van in Alkmaar, is een klein museum over de geschiedenis van kaas. Sinds de oprichting van het museum in 1983 draait het volledig op vrijwilligers en eigen inkomsten. Het museum trekt 30.000 tot 35.000 bezoekers per jaar. Het bestuur van het museum wil, om de continuïteit te waarborgen, de huidige presentatie (op onderdelen) vernieuwen en de organisatie professionaliseren. Om hieraan verder handen en voeten te geven, hebben wij samen met het Hollands Kaasmuseum een businessplan opgesteld voor de periode 2020-2023.

De betekenis van het Hollands Kaasmuseum voor Alkmaar

Het Hollands Kaasmuseum heeft een belangrijke betekenis voor Alkmaar:

  • Het museum bevestigt en versterkt het imago van Alkmaar. Alkmaar wordt in sterke mate geassocieerd met kaas. Zowel de Kaasmarkt als het kaasmuseum vervullen een belangrijke rol in de bevestiging van dit imago.
  • Een toeristische trekpleister. Musea, waaronder het kaasmuseum, dragen bij aan de economie van een stad, zijn een toeristische trekpleister en verbeteren de leefbaarheid van de omgeving.
  • Zorgt voor een jaarrond aanbod. De Kaasmarkt Alkmaar is er een deel van het jaar, namelijk van april tot en met september op vrijdagochtend. Het kaasmuseum is er het gehele jaar, zeven dagen per week.
  • Geheugen van Alkmaar. De kaasproductie en -handel zijn onlosmakelijk verbonden met het heden en verleden van Alkmaar.
  • Biedt kinderen een nieuw of groter venster op de wereld. Kinderen zijn voor het kaasmuseum een primaire doelgroep en het museum biedt hen een laagdrempelige kennismaking met de geschiedenis van kaas.
  • Speelt in op hedendaagse behoeften aan ervaren en beleven. Het kaasmuseum laat de bezoeker de wereld van kaas in het verleden en heden ervaren en beleven.
Foto: Birte Querl

Ook de concurrentie zit niet stil
In Nederland wordt op meerdere plekken het productieproces van kaas verteld. Behalve in het Hollands Kaasmuseum in Alkmaar gebeurt dat bijvoorbeeld ook in Cheese Museum Gouda en het Kaaspakhuis Woerden. In Gouda is er bovendien het plan om in 2020 een Cheese Experience te openen. Daarnaast zijn er kaaswinkels op toeristisch belangrijke plekken, zoals in Amsterdam, Volendam en de Zaanse Schans, die de productie van kaas laten zien.

Versterken van de kaasbeleving van Alkmaar als ambitie
De ambitie van het Hollands Kaasmuseum is om een bijdrage te leveren aan de kaasbeleving van Alkmaar. Dit wil het museum doen door de presentatie en activiteiten regelmatig te vernieuwen en door de samenwerking met relevante promotie- en andere partners in de stad en regio te versterken. Hiervoor is het nodig dat de organisatie wordt geprofessionaliseerd. Met de vernieuwing en professionalisering kan het museum verder groeien en kan de continuïteit worden gewaarborgd.

Foto: Birte Querl

Uitwerking van de ambitie
Samen met het museum hebben wij de ambitie uitgewerkt, bestaande uit nieuwe elementen en reeds bestaande eigen plannen van het museum. De aspecten die in het businessplan terugkomen zijn: een passende positionering, de primaire doelgroepen, vernieuwing van de presentatie en activiteiten, een interactieve audiotour, promotie, onderzoek, samenwerking en een betaalde professional. De plannen voor de toekomst zijn vertaald naar een investeringsraming en een financiële exploitatie voor de komende jaren.

Met het businessplan in de hand gaat het Hollands Kaasmuseum nu aan de slag om de continuïteit van het museum te waarborgen.