Het Openluchttheater (OLT) in Ede was toe aan een grondige renovatie. De gemeente en het OLT wilden deze renovatie aangrijpen om het programmaconcept van het OLT op te waarderen. We ontwikkelden daartoe samen een meer uitgebreid en breder programmaconcept met een populair profiel, de daarbij horende hogere publiekspotentie, en brachten de organisatorische en financiële consequenties in beeld.

Het Openluchttheater Ede, een Rijksmonument, dateert van 1936 en heeft met 1.750 zitplaatsen een grote capaciteit. De gemeente Ede en het OLT wilden van de renovatie gebruik maken om de in de 'oude' situatie beperkte programmering en het beperkte publieksbereik te intensiveren. LAgroup werd gevraagd om daar een passend, realistisch en haalbaar plan voor te maken. Samen met het OLT ontwikkelden we een nieuw programmaconcept met meer en grotere optredens binnen de bij het OLT en Ede passende muziek- en jeugdgenres. Met een flink groter publieksbereik tot gevolg, en haalbare consequenties voor de (personele) organisatie, horeca en de financiële exploitatie. Verder adviseerden we over de functionele eisen voor de te renoveren accommodatie, de regelgeving (geluid, horeca, parkeren), en om de programmering en marketing te laten verzorgen door professionele podia in de stad en regio.