Voor het circa 50 jaar oude De Piek dreigde sluiting omdat het poppodium op alle vlakken niet meer van deze tijd is en de exploitant Cultuurwerf wilde stoppen als gevolg van het intrekken van de gemeentesubsidie. Ondertussen wilde de gemeente Vlissingen weten of en zo ja welk popmuziekaanbod bij Vlissingen past, en gaf LAgroup opdracht een onderzoek daarnaar uit te voeren.

Foto: Bevrijdingsfestival Vlissingen (Cultuurwerf.nl)

De vraag welk popmuziekaanbod past bij het werkgebied Vlissingen met 44.000 inwoners en het aangrenzende Middelburg met iets meer inwoners, hebben we beantwoord met behulp van o.a. uitgebreide contextinformatie. Die informatie hebben we tijdens het onderzoek geïnventariseerd en bevat onder meer:

  • de rol en waarden van cultuur en popmuziek voor een stad
  • trends in de vrije tijdssector
  • poppodiumsector: kenmerken, groei, landelijke ontwikkelingen en cijfers over aanbod en vraag
  • de grote schaalsprong die de poppodiumsector de afgelopen decennia heeft gemaakt
  • een voorbeeld van een groot, een middelgroot een klein poppodium op hoofdkenmerken
  • het poppodiumaanbod in Vlissingen en in de provincie Zeeland
  • een benchmark met poppodia in vergelijkbare werkgebieden (de twee interviews met stakeholders in Vlissingen en Middelburg.

We hebben verder de legitimatievraag van popmuziekaanbod in Vlissingen met voors en tegens in beeld gebracht. Uiteindelijk concludeerden we dat er behoefte is aan popmuziekaanbod in Vlissingen. Een poppodium dat past bij een stad met een omvang van Vlissingen is echter niet de oplossing; in het aangrenzende en qua inwoners iets grotere Middelburg is zo'n poppodium al aanwezig en dat zou leiden tot doublures en ongewenste concurrentie waar niemand beter van wordt. Wel hebben we een forse schaalsprong in capaciteit, aanbod en publieksbereik geadviseerd; een opschaling tot één 'groot' middelgroot poppodium samen met Middelburg en voor heel Walcheren met zijn 115.000 inwoners. Een dergelijke (bijna provinciale) popvoorziening hebben wij op de hoofdkenmerken geschetst, inclusief verkennende en globale ramingen over de benodigde investeringen en exploitatiesubsidie.

Foto: poppubliek (nlsi.nl)