Voor de Rekenkamercommissie van de gemeente Epe evalueerden wij het toeristisch-recreatieve beleid van de gemeente en gaven we aanbevelingen hoe dat in de toekomst verbeterd kan worden. Belangrijk daarbij was het maken van keuzes voor de profilering en het monitoren van de effecten.

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Epe verschillende toeristische beleidsnotities opgesteld. De Rekenkamercommissie van de gemeente Epe heeft ons twee deelvragen gesteld. De eerste was om terug te kijken, en zo een beeld te krijgen van het in het verleden geformuleerde toeristische beleid, de uitvoering daarvan en de behaalde resultaten. De tweede was om vooruit te kijken, met als doel een scherper beeld te krijgen van de kansen voor een toekomstbestendig toeristisch beleid. En dan vooruit te kijken op basis van de uitkomsten van de eerdere terugblik, een benchmark van andere toeristisch aantrekkelijke en vergelijkbare gemeenten en onze eigen kennis en ervaring. We hebben aanbevolen een goede toeristische profilering op te stellen waarmee de gemeente zich beter kan onderscheiden van haar concurrenten.

Een stapje verder
Verder hebben we aanbevelingen gedaan voor de toeristische doelstellingen (waarmee de effecten van het toeristisch beleid inzichtelijk worden gemaakt en kunnen worden bijgestuurd), een periodieke monitoring van relevante toeristische kerngegevens. Ook voor het leggen van een link tussen het toeristische beleid en het beleid van aanpalende beleidsterreinen, zoals evenementen, waarmee een meerwaarde voor Epe kan worden gecreëerd.