De provincie Groningen vroeg ons hoe de strategie voor de (digitale) infrastructuur van Het Verhaal van Groningen voor de komende vijf jaar eruit zou moeten zien.

Deze opdracht hebben wij in nauw overleg met de erfgoed- en de culturele sector in de provincie uitgevoerd. Het project richtte zich op hoe 'het verhaal van Groningen' het best verteld en gepresenteerd kan worden. Daarnaast is gekeken voor welke doelgroepen het primair bedoeld is en naar de rol van de provincie, de politiek en de erfgoed- en culturele sector. Naast de inhoud was het proces van groot belang en is er veelvuldig met de sectoren en de provincie overlegd. Er is een online en offline strategie ontwikkeld, een organisatiestructuur voorgesteld, de financiën voor de periode 2013-2017 zijn opgesteld en de technische richtlijnen uitgewerkt. Het rapport is door Gedeputeerde Staten zonder amendementen aangenomen, een kwartiermaker is aangesteld om de nieuwe organisatie in te richten. Sinds begin 2014 is Het Verhaal van Groningen van naam veranderd in De Verhalen van Groningen en is een nieuwe website ontwikkeld (deverhalenvangroningen.nl). De nieuwe missie van De Verhalen van Groningen luidt: 'Stichting De Verhalen van Groningen vertelt op een verrassende en laagdrempelige manier verhalen over de cultuur en de geschiedenis van de provincie. Die verhalen maken we samen met inwoners en bezoekers van Groningen en met de (cultuur)historische organisaties in de provincie. We vertellen de verhalen online, maar ook met activiteiten en op locatie.'

De provincie Groningen geeft in hun Uitvoeringsprogramma cultuur 2017-2020 aan: 'Erfgoedinstellingen krijgen structurele subsidie voor het in stand houden en laten zien van het culturele erfgoed in onze provincie. De Stichting Verhalen van Groningen is verantwoordelijk voor het vertellen van het verhaal achter dit erfgoed.' Hiervoor krijgt de stichting € 1,2 miljoen subsidie van de provincie voor de periode 2017-2020.