Het water in de stad: De Rotterdamse grachten

Wist u dat Rotterdam zijn eigen grachten heeft? Waarschijnlijk niet, want zelfs Rotterdammers zijn deze restanten uit de vooroorlogse stad nagenoeg vergeten. De gemeente Rotterdam vroeg ons in 2009 om een aantal gebiedsproposities te ontwikkelen voor het Rotterdamse Stadswater, gericht op het verbeteren van de aantrekkelijkheid en de verblijfskwaliteit.

Het Rotterdamse Stadswater bestaat uit uitlopers van de Rotte, de naamgever van de stad, en kleine vaarten zoals het Hang, het Steiger en de Delftse vaart. De Rotte zelf is in de negentiende eeuw gedempt bij de aanleg van de spoorbrug die dwars door het centrum ging. Tegenwoordig wordt het water gekenmerkt door de slechte kwaliteit; er ligt veel afval in het water, mede als gevolg van de nabijgelegen markt. Ook de functies rondom het water zijn weinig aantrekkelijk; de goedkope winkels van de Hoogstraat, de achterkant van een MacDonalds en kantoren en zelfs een energiecentrale. Her en der zijn er echter lichtpuntjes: lokale ondernemers die met hun mooie zaken kansen bieden om het gebied meer aantrekkingskracht te geven.

Tijdens het onderzoek gingen we met deze mensen in gesprek. We vroegen hen welke kansen zij zagen voor het actief benutten van het stadswater. Dit leidde tot diverse ideeën van terrassen aan of op het water, stadsstranden, een minihaven voor kinderen, culturele podia en nog veel meer. Wij vulden deze ideeën aan met eigen ideeën, voorbeelden uit andere steden (onder andere Parijs, Amsterdam en Dublin) en ideeën die voortvloeiden uit een werksessie met experts uit het veld. We bundelden deze inzichten in een aantal gebiedsproposities, die allemaal gebaseerd waren op de aanwezige kwaliteit, en formuleerden de randvoorwaarden voor ontwikkeling. Concreet leidde het onderzoek tot een actiepuntenlijst voor de gemeente, want het bleek al snel dat veel initiatieven werden gedwarsboomd door lokale regelgeving.

In 2016 is de wereld voor het Stadswater behoorlijk aan het veranderen. De komst van onder andere de Markthal, de herinrichting van de buitenruimte en de komst van Kids Marina hebben ervoor gezorgd dat de aantrekkelijkheid van de binnenstad aanzienlijk verbeterd is. Met onze gebiedsproposities hebben wij hieraan een kleine steen kunnen bij dragen