In 2014 heeft LAgroup MoBA13, de Arnhemse Mode Biënnale, geëvalueerd. In de evaluatie hebben we de modepiramide als (denk)model ontwikkeld. Toen in de zomer van 2018 in Arnhem opnieuw diverse mode-evenementen werden georganiseerd, met de modepiramide als uitgangspunt, vroeg de gemeente LAgroup het functioneren van de piramide tegen het licht te houden.

Het voorstel voor de modepiramide zag er in 2014 als volgt uit:

  • In de top van de piramide worden de hoogtepunten van de Mode Biënnale geplaatst: artistiek hoogwaardige tentoonstellingen, de finals van ArtEZ en lezingen, workshops, master­classes waarbij het gaat om de state of the art van de modewereld. Dit onderdeel richt zich vooral op (inter)nationale doelgroepen, inclusief de ontwerpers in Arnhem.
  • De kern van de middenlaag van de piramide wordt gevormd door de modetentoonstellingen in Museum Arnhem, die interessant zijn voor het bredere publiek (lokaal, regionaal en nationaal).
  • Het stadsmodefestival vormt de basislaag van de piramide. Hier staat centraal de samenwerking tussen lokale ondernemers, maar daarnaast ook die met de toeristische, culturele en onderwijs­instellingen. Het programma richt zich met name op de Arnhemmers en de regio.

We keken hoe de piramide in 2018 voor de mode-evenementen in Arnhem heeft gefunctioneerd en concludeerden dat de piramide een aantal weeffouten kent, waardoor deze niet optimaal werkt zoals bij de ontwikkeling is bedacht.

FASHION + DESIGN festival arnhem, foto: Birte Querl

Een van de weeffouten was dat er geen gezamenlijke visie/strategie van de betrokken partijen ten grondslag lag aan de piramide. Ook waren de kaders en verhoudingen tussen de verschillende lagen van de piramide - Fashion + Design Festival Arnhem (FDFA), Museum Arnhem, State of Fashion (de opvolger van de Mode Biënnale), maar ook van de gemeente en provincie – niet duidelijk. Een andere belangrijke weeffout was dat ArtEZ, als zeer belangrijke modepartner in Arnhem en ook daarbuiten, niet structureel deel uitmaakte van de modepiramide, al werkte ArtEZ tijdens de mode-evenementen in 2018 projectmatig met de andere partijen samen.

State of Fashion 2018 | searching for the new luxury, foto: Birte Querl

Ons advies aan de betrokkenen was: ga niet verder op de ingeslagen weg, maar ga terug naar de tekentafel. Dit advies is inmiddels door hen opgevolgd.

FDFA, Museum Arnhem, State of Fashion, ArtEZ, gemeente Arnhem en de provincie Gelderland hebben een aantal sessies gehouden. Tijdens deze sessies is gewerkt aan een gemeenschappelijke visie op wat Arnhem en de omliggende regio kunnen betekenen als voedingsbodem voor nieuwe, relevante en urgente ontwikkelingen in de mode. Op deze manier verandert de benadering van ‘piramide' naar ‘ecosysteem’ en wordt er tevens ruimte gecreëerd voor andere partijen om mee te werken. De partijen die deelnemen aan het rondetafeloverleg willen de krachten bundelen om gezamenlijk nieuwe projecten te starten. Dit heeft onder andere geleid tot een eerste succes: het ministerie van OCW, de provincie Gelderland en de gemeenten Arnhem en Nijmegen hebben besloten om gezamenlijk de proeftuin ‘Duurzame mode 025’* te financieren.
* [025 refereert aan de stedelijke cultuurregio 025 Arnhem Nijmegen waarin de twee cultuurkoepels, CNA en CNN, de provincie en de twee gemeenten samenwerken aan een sterke cultuurregio.]