Voor de Zaanse Schans hebben we een notitie opgesteld over de gevolgen van de toenemende drukte op de Schans. We schetsten verschillende scenario’s en maakten deze gevolgen per scenario inzichtelijk. Daarna gaven we aan wat de belangrijkste acties zijn om in te spelen op deze gevolgen. Onze notitie vormde de basis voor een discussie over de toekomstambitie van de Zaanse Schans.

De toenemende bezoekersaantallen op de Zaanse Schans hebben geleid tot een discussie over de drukte op de Schans. Wij zijn door de Zaanse Schans gevraagd om een notitie op te stellen over wat de gevolgen kunnen zijn van deze toenemende drukte. We gingen uit van de belangrijkste (toeristische) trends en schetsten de te verwachten ontwikkeling van het toerisme aan Amsterdam en aan de Zaanse Schans. Deze ontwikkeling vormde de basis voor verschillende toekomstscenario’s en speelde in op een aantal relevante keuzes die moeten worden gemaakt door de Zaanse Schans: kwaliteit (primair erfgoed) of kwantiteit (primair commercie), inhoud (het verhaal van de Zaanse Schans) of (plat) vermaak (beleving), individuele bezoeker of groepsbezoeker, beheerste groei of grote sprong voorwaarts, meer mensen die minder uitgeven of minder mensen die meer uitgeven. Per scenario maakten we de gevolgen inzichtelijk en gaven we aan wat de belangrijkste acties moeten zijn om daarop in te spelen. Met deze scenario’s als leidraad discussieerden we met de Zaanse Schans en stelden we gezamenlijk de ambitie van de Zaanse Schans voor de toekomst vast. Inmiddels is op basis hiervan een masterplan voor de Zaanse Schans uitgewerkt in samenwerking met een bureau voor ruimtelijke ontwikkeling