Met de Tafel van Vijf, een Amsterdams jeugdtheatergezelschap, hebben we in een aantal werksessies gezamenlijk het toekomstbeeld van het jeugdgezelschap bepaald en vastgelegd in een visiedocument. Daarna hebben we hen ondersteund bij het schrijven van de kunstenplanaanvraag.

In de werksessies, waaraan de artistiek leider, de zakelijk leider en een bestuurslid deelnamen, hebben we gebrainstormd en keuzes gemaakt over wat de kern van het gezelschap en hun toekomstambitie is, wie de belangrijkste doelgroepen zijn, hoe het gezelschap moet worden gepositioneerd en wie de belangrijkste  samenwerkingspartners zijn. De uitkomsten zijn verwoord in een kort en bondig visiedocument. Daarin is benoemd wat de kern van het gezelschap is en zijn keuzes gemaakt over de ambitie, de doelgroepen, de positionering en de samenwerkingspartners. Het document was de basis voor een laatste werksessie waarin we de verschillende aspecten die relevant zijn voor de kunstenplanaanvraag hebben doorgesproken.