Recreatie Noord-Holland wenste een extra horecavestiging in Recreatiegebied Geestmerambacht. Het bestuur van het recreatieschap vroeg zich af of hiermee het aanbod aan horeca in het gebied niet te omvangrijk zou worden, wat tot te grote concurrentie voor de al aanwezige horecabedrijven zou kunnen leiden. Dit leidde tot de vraag: hoeveel horeca kan een recreatiegebied herbergen?

Om de vraag te kunnen beantwoorden of de extra horeca in Geestmerambacht 'marktconform' was, heeft LAgroup met een benchmark van min of meer met Geestmerambacht vergelijkbare - qua ligging en qua bezoekersaantallen - recreatiegebieden in Nederland gekeken wat daar het aanbod is aan horeca en andere commerciële leisurevoorzieningen, in omvang en kwaliteit. Dit aanbod is gematcht met het aantal bezoekers aan het gebied, de omvang van het gebied en het type regio waar het gebied in ligt (wel/niet dichtbevolkt, wel/niet veel concurrerende horeca). Ook is gekeken naar de typologie van de horeca. Er bleek een mate van correlatie te zijn tussen omvang en bezoekaantallen van een recreatiegebied, en de daar aanwezige horeca. Maar die correlatie was onvoldoende om harde conclusies te trekken over wat 'marktconform' is. Wel bleek uit het onderzoek dat er in Geestmerambacht in ieder geval ruimte was voor een nieuwe horecavestiging.