In het Amstelveense cultuurcluster is een breed scala aan cultuurfuncties ondergebracht. Wat echter nog ontbreekt, is een goed (cultureel) horecaconcept. De gemeente Amstelveen is gebouweigenaar van het cultuurcluster en vroeg LAgroup om te onderzoeken of en in welke conceptvariant een horecavoorziening levensvatbaar kan zijn.

Op basis van de – nog vertrouwelijke – resultaten besluit de gemeente of ze gaat investeren in een nieuwe horecavoorziening. Als input hiervoor stelden wij de financiële prognoses op. Deze prognoses baseerden wij op de resultaten van een marktanalyse, lessons learned van horeca bij andere cultuurclusters en kengetallen van vergelijkbare horecavoorzieningen.