De gemeente Den Haag heeft de ambitie om aan en rond het Lange Voorhout een internationaal aansprekend Museumkwartier te realiseren. Onderdeel van die ambitie zijn de toekomstplannen voor de voormalige Amerikaanse ambassade, waarvan het eigendom in maart 2018 door de Verenigde Staten aan de gemeente Den Haag werd overgedragen. Gedacht wordt aan een nieuwe functie voor het gebouw als hotel en Eschermuseum. De gemeente vroeg LAgroup om de potentiële huurwaarde van het hotelgedeelte van het pand te ramen.

Ongeveer de helft van het circa 8.000 m2 grote gebouw is beoogd om te fungeren als hotel. Vanwege het bijzondere karakter van het pand en het plan hebben we voor het indiceren van de huurwaarde van het hotelgedeelte de residuele methode toegepast. Daarbij wordt vanuit een exploitatieprognose het resultaat vastgesteld dat resteert als dekking voor het vastgoed (waarde huidig pand, verbouwingskosten, kosten grond of erfpacht/opstal). Dit resultaat vormde de belangrijkste input voor de huurwaarde.