House of DJ`s Group BV werkt momenteel aan de realisatie van het HOUSE of DJ’s. HOUSE of DJ’s beoogt dé plek te worden om ‘Dutch Dance’ permanent te beleven. Het HOUSE of DJ’s zal bestaan uit vier pijlers: 1) Een Experience Center; 2) een DJ Center voor aanstormend DJ-talent; 3) een online community en 4) het HOUSE of DJ’s café. LAgroup is gevraagd om tot een onderbouwde raming te komen van een realistisch bezoekaantal voor het Experience Center-onderdeel van het HOUSE of DJ’s.

Hoe we tot onze ramingen kwamen
Een beoordeling van de kracht van het plan, aangevuld met expert-interviews en een benchmark van – deels – vergelijkbare attracties, waren essentiële stappen in onze aanpak. Mede op basis hiervan raamden we wat een marktconform entreetarief voor het Experience Center is en stelden we een prognose op voor de te realiseren omzetten uit ticketing.

Breda of Amsterdam? 
Het HOUSE of DJ’s-plan was van origine voorzien voor een nader te bepalen locatie in Breda. De stad waar onder meer de top-DJ’s Tiësto en Hardwell zijn opgegroeid. In onze initiële prognoses is uitgegaan van vestiging aldaar. Aanvullend is – op verzoek van de opdrachtgever – een prognose opgesteld voor vestiging in Amsterdam. Mede op basis van deze prognose verkent HOUSE of DJ’s momenteel de mogelijkheden voor vestiging in Amsterdam.

(c) HOUSE of DJ's/MMEK

(c) HOUSE of DJ's/MMEK